ระบบสหาย

2140

ระบบสหาย

ระบบสหายสนิทเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้เพื่อน ๆ ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเหล่าสหายสนิทที่มีเรื่องสนทนากันประจำ สามารถแอดชื่อเพื่อน ๆ ของเราไว้อยากคุยเมื่อไหร่ก็ทำได้ง่าย ๆ แค่คลิก เท่านั้นเอง !!

    วิธีการใช้งานระบบสหายสนิท : Ctrl+U

วิธีการเพิ่มสหาย :
• คลิกคำว่า เพิ่มเพื่อนสนทนา
• ใส่ชื่อเพื่อนที่เราต้องการเพิ่ม
• กดตกลงและรอการยืนยันจากอีกฝ่าย
วิธีการสนทนา :
• คลิกขวาที่ชื่อเลือกสนทนาหรือ
• ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อบุคคลที่ต้องการสนทนา
• พิพม์ข้อความสนทนาได้ทันที
ข้อความเตือน :
เมื่ออีกฝ่ายทำการสนทนากับเราจะปรากฎปุ่มพิราบสื่อสารกระพริบเมื่อคลิกซ้ายก็จะปรากฎข้อความสนทนา
การลบสหาย :
  คลิกขวาเลือก ลบ จากนั้นระบบจะแจ้งให้ทั้ง 2 ฝ่ายทราบว่ามีการลบสหายเกิดขึ้น

  พิราบสื่อสาร :  แปลว่ามีข้อความมาถึงเรา