[YG] ไอเทมยาทิพย์โอสถ

786

ไอเทมยาทิพย์โอสถเป็นไอเทมที่มีจำหน่ายประจำใน Yulgang Shop ซึ่งยาทิพย์โอสถนั้น
เป็นไอเทมที่มีประสิทธิภาพมากมาย เป็นที่ต้องการของจอมยุทธอย่างมาก

ยาทิพย์โอสถ : 

ราคาจำหน่าย :    แบบ 12 ครั้ง ราคาจำหน่าย  36,000  CashPoint
แบบ 1 ครั้ง  ราคาจำหน่าย    3,500  CashPoint
แบบ 3 ครั้ง  ไม่มีจำหน่ายได้จากกิจกรรมโปรโมชั่นหรือแพคเกจพิเศษเท่านั้น
แบบ 6 ครั้ง  ไม่มีจำหน่ายได้จากกิจกรรมโปรโมชั่นหรือแพคเกจพิเศษเท่านั้น


ประสิทธิภาพ :   •  พลังโจมตีเพิ่มขึ้น 15%
•  พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 15%
•  พลังชีวิตเพิ่มขึ้น 1000 หน่วย
•  ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 40%
•  พลังโจมตีวิชาเพิ่มขึ้น 10%
•  พลังป้องกันวิชาเพิ่มขึ้น 10%
•  เมื่อคลิกใช้จะมีประสิทธิภาพ  
2 ชั่วโมงออนไลน์
•  ยาแบบ 3 และ 6 ครั้งจะใช้งานได้เพียง 1 ชั่วโมงออนไลน์
•  ยาแบบ 3 และ 6 ครั้งจะไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้