Cash Item : กล่องสุ่ม

2804
รูป ชื่อไอเทม ราคา
(Cash Point)
คุณสมบัติ
กล่องพยัฆค์ขาว 35000 กล่องลึกลับที่มีพลังของพยัฆค์ขาวสถิตอยู่
กล่องสมบัติอัคคี 35000  –
กล่องหงส์แดง 15000 กล่องลึกลับที่มีพลังของเพลิงพิโรธสถิตอยู่
กล่องมังกรเขียว 35000 กล่องลึกลับที่มีพลังของวารีประทับสถิตอยู่
กล่องเต่ามังกรดำ 22000 กล่องลึกลับที่มีพลังของนาคาพสุธาสถิตอย