Cash Item : เพิ่มความสะดวกสบาย

4448
รูป ชื่อไอเทม ราคา
(Cash Point)
คุณสมบัติ
ราชสีห์คำราม(10) 2500 สามารถประกาศก้องให้ได้ยินในทุกชาแนลได้ (พิมพ์</shoutall สิ่งที่อยากประกาศ>ที่หน้าต่างสนทนา)
ยันต์ดินวิเศษ(10) 3000 ยันต์ดินวิเศษ(10) + ราชสีห์คำราม(10) คลิกขวาเพื่อใช้ไอเทม
ยันต์ดินวิเศษ(30) 6000 ยันต์วิเศษที่สามารถไปกลับจุดที่ต้องการ (พิมพ์[/save] ก็จะบันทึกตำแหน่งได้) ใช้งานได้ 30 ครั้ง
ราชสีห์คำราม(1) 300
ยันต์ดินวิเศษ(1) 350
ราชสีห์คำรามก้อง(50) 12800 สามารถประกาศก้องให้ได้ยินในทุกชาแนลได้ (พิมพ์</shoutall สิ่งที่อยากประกาศ>ที่หน้าต่างสนทนา)
ราชสีห์คำรามก้อง(30) 9600 สามารถประกาศก้องให้ได้ยินในทุกชาแนลได้ (พิมพ์</shoutall สิ่งที่อยากประกาศ>ที่หน้าต่างสนทนา)
ราชสีห์คำรามก้อง(10) 4000 สามารถประกาศก้องให้ได้ยินในทุกชาแนลได้ (พิมพ์</shoutall สิ่งที่อยากประกาศ>ที่หน้าต่างสนทนา)
ราชสีห์คำรามก้อง(1) 500 สามารถประกาศก้องให้ได้ยินในทุกชาแนลได้ (พิมพ์</shoutall สิ่งที่อยากประกาศ>ที่หน้าต่างสนทนา)
ยันต์เคลื่อนย้ายทีม(10) 1500 สามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ข้างตัวละครที่เลือกไว้ได้ โดยต้องเป็นตัวละครที่อยู่ทีมเดียวกัน ใช้ได้ 10 ครั้ง)
ยันต์เคลื่อนย้ายสำนัก 1500 สามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ข้างตัวละครที่เลือกไว้ได้ โดยต้องเป็นตัวละครที่อยู่สำนักเดียวกัน ใช้ได้ 10 ครั้ง (ช่องสนทนา พิมพ์ /move ชื่อสมาชิกสำนัก)
เป้สำรอง(30วัน) 10900 ไอเทมช่วยเพิ่มระยะเวลาการใช้ของเป้สัมภาระที่ตนเองครอบครองอยู่ 30 วัน สามารถใช้ได้ทั้งตอนที่ยังไม่หมดเวลาการใช้ หรือทั้งที่หมดเวลาการใช้เป้สัมภาระแล้ว
เป้สำรอง(60วัน) 18500 ไอเทมช่วยเพิ่มระยะเวลาการใช้ของเป้สัมภาระที่ตนเองครอบครองอยู่ 60 วัน สามารถใช้ได้ทั้งตอนที่ยังไม่หมดเวลาการใช้ หรือทั้งที่หมดเวลาการใช้เป้สัมภาระแล้ว
เป้สำรอง(90วัน) 24900 ไอเทมช่วยเพิ่มระยะเวลาการใช้ของเป้สัมภาระที่ตนเองครอบครองอยู่ 90 วัน สามารถใช้ได้ทั้งตอนที่ยังไม่หมดเวลาการใช้ หรือทั้งที่หมดเวลาการใช้เป้สัมภาระแล้ว
กล่องปิดผนึก(เป้สัมภาระ) 18900 กล่องที่มีเป้สัมภาระที่สามารถใช้ได้ 30 วัน อยู่ข้างใน คลิกขวาเพื่อใช้, เวลาเริ่มนับหลังจากกดใช้งาน
ยันต์ดินวิเศษแบบจำกัดเวลา (30วัน) 23500 กล่องที่มียันต์ดินวิเศษ ที่สามารถใช้ได้ 30 วันอยู่ภายใน คลิกขวาเพื่อใช้, นับเวลาหลังจากใช้งาน
ยันต์ดินวิเศษแบบจำกัดเวลา (10วัน) 11200 กล่องที่มียันต์ดินวิเศษ ที่สามารถใช้ได้ 10 วันอยู่ภายใน คลิกขวาเพื่อใช้, นับเวลาหลังจากใช้งาน
ยันต์ดินวิเศษแบบจำกัดเวลา (1วัน) 1600 กล่องที่มียันต์ดินวิเศษ ที่สามารถใช้ได้ 1 วันอยู่ภายใน คลิกขวาเพื่อใช้, นับเวลาหลังจากใช้งาน/td>
กล่องปิดผนึก(เป้สัมภาระตกแต่ง) 19900  –