[Yulgang] ปัญหา Yulgang Shop ไม่โหลดสินค้า

21446

ปัญหาเข้าห้างสรรพสินค้า หรือ Yulgang Shop ไม่โหลดสินค้า

1. ปรับหน้าจอในเกมให้เป็นขนาด 1024×768 ขึ้นไป

2. หากพบปัญหาการใช้งานห้างสรรพสินค้า(Yulgang Shop) เนื่องจากเกมจะดึงข้อมูลรายละเอียดไอเทมผ่าน Internet Explorer ให้ดำเนินการตามขั้นตอนแนะนำดังนี้

ตรวจสอบและอัพเดท Internet Explorer เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด(v11)

ขั้นตอนที่1 ตั้งค่า Internet Explorer ให้เป็นค่าเริ่มต้น
1.เปิด Internet Explorer แล้วเลือกปุ่ม Tools (หรือรูปฟันเฟือง) จากนั้นเลือก Internet Options

[Yulgang] ปัญหา Yulgang Shop ไม่โหลดสินค้า

2.เลือกแท็บ Program แล้วเลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น (Make default)

[Yulgang] ปัญหา Yulgang Shop ไม่โหลดสินค้า

3. จะขึ้นข้อความ ” Internet Explorer is the default web browser ” แสดงว่าการตั้งค่า Internet Explorer เป็น Default เสร็จสิ้น คลิก “OK”

[Yulgang] ปัญหา Yulgang Shop ไม่โหลดสินค้า

 

ขั้นตอนที่ 2 ลบข้อมูล History และ Cookies ของ Browser Internet Explorer
1.เปิด Internet Explorer แล้วเลือกปุ่ม Tools (หรือรูปฟันเฟือง) จากนั้นเลือก Internet Options

[Yulgang] ปัญหา Yulgang Shop ไม่โหลดสินค้า

2.เลือกแท็บ General แล้วเลือกคลิกที่ปุ่ม “Delete…”

[Yulgang] ปัญหา Yulgang Shop ไม่โหลดสินค้า

 

3. ทำเครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อดังนี้ จากนั้นกดปุ่ม “Delete”
– Preserve Favorites website data
– Temporary Internet files and website files
– Cookies and website data
– History

[Yulgang] ปัญหา Yulgang Shop ไม่โหลดสินค้า

4. รอจนเสร็จเรียบร้อย จากนั้นกดปุ่ม “OK” แล้วปิด Internet Explorer เปิด Yulgang Shop ได้เลย

[Yulgang] ปัญหา Yulgang Shop ไม่โหลดสินค้า

 

** โดยปกติแล้วเมื่อดำเนินการ 2 ขั้นตอนข้างต้น จะสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่หากยังพบปัญหาเดิมอยู่ ให้ดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอนการ Flush DNS

1. เปิดหน้าต่าง command prompt.
การเปิด command prompt จะแตกต่างกันไปบ้างตามเวอร์ชั่นของ Windows ที่คุณใช้
Windows 8/10 – กด Windows + X แล้วเลือก “Command Prompt (Administrator)”
Windows 7/Vista – คลิกเมนู Start แล้วพิมพ์ “cmd” ในแถบค้นหา คลิกขวาที่ Command Prompt แล้วเลือก “Run As Administrator”
Windows XP – คลิกเมนู Start แล้วคลิก Run จากนั้นพิมพ์ “cmd” ในช่อง Run แล้วกด Enter

[Yulgang] ปัญหา Yulgang Shop ไม่โหลดสินค้า

2. ใช้คำสั่ง flush DNS. พิมพ์ ipconfig /flushdns แล้วกด Enter จะมีข้อความขึ้นว่า “Windows IP configuration successfully flushed the DNS Resolver Cache”

[Yulgang] ปัญหา Yulgang Shop ไม่โหลดสินค้า

3. ออกจาก command prompt. พิมพ์ exit แล้วกด Enter เพื่อปิดหน้าต่าง command prompt

หมายเหตุ: หากยังพบปัญหาเช่นเดิม ทำการแก้ไขตามขั้นตอนทั้งหมดซ้ำ

[Yulgang] ปัญหา Yulgang Shop ไม่โหลดสินค้า

Credit รูปภาพ: https://th.wikihow.com/

[Yulgang] ปัญหา Yulgang Shop ไม่โหลดสินค้า  [Yulgang] ปัญหา Yulgang Shop ไม่โหลดสินค้า

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2562
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ