ยันต์ถ่ายทอดพลังยุทธ

2343

ชื่อไอเทม :  ยันต์ถ่ายทอดพลังยุทธ
คุณสมบัติ :  สำหรับโอนถ่ายพลังยุทธ

       เงื่อนไขการใช้งานไอเทม :
1.  ฝ่ายให้เลเวลคือฝ่ายที่กดใช้ยันต์  โดยไม่ต้องพิจารณาว่าเลเวลฝ่ายใดสูงกว่า
2.  ในการถ่ายทอดพลังยุทธ จะไม่จำกัดฝ่ายและอาชีพ ของตัวละครทั้ง 2 ฝ่าย
3.  ตัวละครดังต่อไปนี้ไม่สามารถถ่ายทอดพลังยุทธได้ จะต้องยุติความสัมพันธ์ทั้งหมดก่อน
• ตัวละครที่อยู่ในสำนัก
• เป็นศิษย์อาจารย์
• อยู่ในปาร์ตี้ หรือมี สหาย
4.  จะต้องถอดยุทธภัณฑ์ อาวุธและอุปกรณ์สวมใส่บนร่างกายของตัวละครออกทั้งหมด
5.  จะใช้ไอเทมเพียง 1 ชิ้นโดยตัวละครฝ่ายที่มีเลเวลสูงกว่าจะต้องเป็นผู้กดใช้งาน

      ข้อควรระวัง :
    
  ก่อนทำการถ่ายทอดพลังยุทธผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายกรุณาศึกษารายละเอียดทำความเข้าใจและตระหนักถึงผลที่ตามมาให้ชัดเจน ก่อนทางทีมงานจะไม่รับพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนระดับเลเวลคืนหรือย้อนกลับข้อมูลเดิมในกรณีที่ผู้เล่นใช้งานไอเทมดังกล่าวไปแล้วค่ะ

      วิธีการใช้งานไอเทม :
1. เมื่อทำการตกลงกับผู้เล่นอีกฝ่ายในการถ่ายทอดพลังยุทธแล้ว   ให้ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่าย ถอดยุทธภัณฑ์ที่
สวมใส่อยู่ออกทั้งหมดโดยฝ่ายถ่ายทอดพลังยุทธคือ ฝ่ายที่กดใช้ยันต์ไอเทม    ฝ่ายรับพลังยุทธคือฝ่าย
ที่ไม่ได้กดใช้
2. ให้ผู้เล่นทำการสำรวจสถานะตัวละครของตน ดังนี้ ค่ะ
•  ต้องไม่เป็นศิษย์ – อาจารย์ ใด ๆ ทั้งสิ้น
•  ต้องไม่สังกัดสำนักใด ๆ ทั้งสิ้น
•  ต้องไม่ทำการปาร์ตี้กับผู้อื่นอยู่
3. เมื่อตระเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วให้ ผู้ถ่ายทอดพลังยุทธ คลิกชื่อตัวละครที่ต้องการ มอบพลังยุทธให้ หลังจากนั้นให้คลิกขวาที่ไอเทม เพื่อเริ่มต้นการถ่ายทอดวิทยายุทธโดยกด ตกลง  เพื่อเริ่มดำเนินการถ่ายทอดพลังยุทธ และให้ผู้เล่น ฝ่ายรับพลังยุทธ ทำการตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ของตัวละครอีกฝ่าย หากตรวจสอบแล้วให้กด ตกลงเพื่อยอมรับพลังยุทธโดยต้องกด ทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อยินยอมการถ่ายทอดพลังยุทธ

ข้อมูลควรทราบ :
1. ทักษะอาชีพจะติดตามไปด้วย
2. ประวัติการทำภารกิจและไอเทมภารกิจที่ค้างอยู่จะตามไปด้วย
3. เพศของตัวละครจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
4. ไอเทมที่อยู่ในช่องเก็บของตัวละครจะไม่มีการเคลื่อนย้ายตาม
5. สถานะคู่รักไม่เปลี่ยนแปลง สกิลคู่รักจะไม่จะไม่ตามไปด้วย
6. อีโมชั่นจะตามไปด้วย
7. ดันเจี้ยนพ้อยจะไม่ตามไปด้วย
8. ค่าความดี ค่าพิชิตศัตรู แต้มวิทยายุทธ  จะตามไปด้วย 

      อธิบาย คุณสมบัติของการถ่ายทอดพลังยุทธ  การถ่ายทอดพลังยุทธจะใช้หลักการแทนที่ข้อมูลเก่าทั้งหมด โดยข้อมูลคุณสมบัติทั้งหมดของตัวละครที่ถูกถ่าย (ตัวเลเวลน้อย) จะถูกลบ reset แล้วจึงรับข้อมูลตัวละครใหม่ หรือตัวละครที่มีเลเวลสูงเข้ามา เช่น ” ตัวละคร A เลเวล 10 มีภารกิจติดตัว 10 ภารกิจ รวมทั้งไอเทมภารกิจที่เกี่ยวข้องถูกถ่ายทอดพลังยุทธใส่โดยตัวละคร B เลเวล 120 มีภารกิจติดตัว 30 ภารกิจและไอเทมภารกิจที่เกี่ยวข้อง ”
ผล :  ตัวละคร A จะมีเลเวล 120  ตัวละคร B มีเลเวล 1 และตัวละคร A จะมีภารกิจ 30 ภารกิจตามที่ได้รับการถ่ายมาจากตัวละคร B รวมทั้งไอเทมภารกิจของตัวละคร B ก็จะตามมาด้วย ส่วนภารกิจเดิมและไอเทมภารกิจเดิมจะถูกลบทิ้งทั้งหมดก่อนหน้าทำการรับข้อมูลตัวละคร B แล้ว

      หมายเหตุ :  การถ่ายพลังยุทธเข้าสู่ตัวศิษย์เพื่อให้ตัวละครอาจารย์ได้รับค่าประสบการณ์นั้น ถือเป็นการกระทำบนความผิดพลาดของระบบ ตัวละครผู้เล่นฝ่ายอาจารย์ อาจะได้รับหรือไม่ได้รับค่าประสบการณ์ก็ได้ และทางทีมงานไม่รับผิดชอบในผลของการกระทำบนความผิดพลาดของระบบดังกล่าว