[Yulgang] การทำยาป่า

539
การทำยาป่า
การทำยาป่าใต้สามารถผลิตยาได้ที่ NPC เยฮวารัน ที่ป่าแดนใต้ เลือก ผลิตยา
     
โดยจะต้องมีสมุนไพรสำหรับการปรุงยาก่อน “สมุนไพร” สามารถหาก็บได้จากบริเวณรอบป่าแดนใต้
ซึ่งสมุนไพรต่าง ๆ จะกระจายกันอยู่ ตามพื้นทีทั่วป่าแดนใต้ เมื่อหาพบแล้วก็ให้ทำการ “คลิกซ้าย” ที่สมุนไพร หลังจากนั้นตัวละครก็จะเก็บสมุนไพรอัตโนมัติ
    
สามารถดูวัตถุดิบผลิตยาของชนิดนั้นได้ว่า ต้องการอะไรบ้างในการผลิต (ค่าใช้จ่ายครั้งละ 5,000สลึง)
    
สมุนไพรหรือวัตถุดิบต่าง ๆ สามารถที่เก็บได้ในป่าแดนใต้ : 
    เห็ดป่า     ต้นเสือหลับ
    เห็ดป่าใหญ่     หญ้าแดนใต้
    เห็ดพันปี     ดอกดรุณีฟ้า
    เห็ดหลินจือ     หญ้าเซียนหยก
    หญ้าคลายเส้น     หญ้าลูกไก่
    หญ้าผีเสื้อ     หญ้ารังนก
    หญ้าสายรุ้ง     พิษกบ
(ได้จากมอนสเตอร์ประเภทกบ)
    หญ้าร้อยหิมะ     พิษงู
(ได้จากมอนสเตอร์ประเภทงู)
   ประเภทและคุณสมบัติต่าง ๆ ของตัวยาที่ผลิตได้ :
รูป    ชื่อไอเทม      คุณสมบัติของยาที่ผลิต
   ยา 12 ปราณ  ฟื้นฟูพลังปราณ 1200 หน่วยทันที
   ยา 12 ชีวิต  ฟื้นฟูพลังชีวิต  1200 หน่วยทันที
   ยาไร้กำลัง  พลังโจมตีลดลง 20% นาน 60 วินาที  ( ใช้กับศัตรู )
   ยาพลังเก้าฟ้า  ฟื้นฟูพลังโจมที่อ่อนแอลงทันที ( รักษาอาการ )
   ยาเทพคุ้มครอง  ฟื้นฟูพลังป้องกันที่อ่อนแอลงทันที ( รักษาอาการ )
   ยาทลายจุด  ยาที่ช่วยหยุดพิษที่อันตรายต่อกำลังภายใน
   ยาเสียงใส  ยาที่ช่วยรักษาอาการเป็นใบ้
   ยาอัคคีสวรรค์  ยาที่ช่วยลดระยะเวลาการถูกแช่แข็งลง 50%
   ยาพิษโจมตีกำลัง  พลังโจมตีลดลง 10% นาน 60 วินาที ( ใช้กับศัตรู )
   ยาพิษทลายเกราะ  พลังป้องกันลดลง 10% นาน 60 วินาที  ( ใช้กับศัตรู )
   ยาสามเหลือง  ยาที่ช่วยขับพิษออกจากร่างกายทันที
   ยาชีวิตเซียน  ยาที่ช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตที่ต่ำลงให้กลับมาเป็นปกติ
   ยาปราณเซียน  ยาที่ช่วยพื้นฟูพลังปราณที่ต่ำลงให้กลับมาเป็นปกติ
   ยาทะลวงเส้น  รักษาอาการถูกจี้จุด ทำให้เคลื่อนไหวได้ทันที
   ยากระตุ้นวิญญาณ  รักษาอาการถูกจี้จุด ทำให้เคลื่อนไหวได้ทันที
   ยาน้ำค้างฟ้า  พลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น 100 หน่วย นาน 20 นาที
   ยาค้างฟ้า  พลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น 50 หน่วย นาน 30 นาที
   ยาเทพประทาน  พลังชีวิตและพลังปราณสูงสุดเพิ่มขึ้น 100 หน่วย 10 นาที
   ยาปราณดรุณี  พลังปราณสูงสุดเพิ่มขึ้น 5% นาน 10 นาที (เฉพาะเพศหญิง)
   ยาชีวาดรุณี  พลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น 5% นาน 10 นาที  (เฉพาะเพศหญิง)
   ยาพิษทลายปราณ  พลังปราณลดลง 5% ทุก ๆ 3 วินาที นาน 15 วินาที
   ยาหยุดปราณ  ทำให้พลังปราณเป้าหมายลดลง 10%
   ยาจี้จุด  ทำให้เป้าหมายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นาน 20 วินาที
   ยาโลหิตมาร  ทำให้พลังชีวิตลงลง 10% ทุก ๆ 3 วินาที ( ยกเว้นบอส )
   ยาเทพโลหิต  พลังปราณสูงสุดเพิ่มขึ้น 5% นาน 10 นาที (เฉพาะเพศชาย)
   ยาฟื้นกระดูกมังกร  พลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น 5% นาน 10 นาที  (เฉพาะเพศชาย)
   ยาเทพเซียน  ฟื้นฟูพลังปราณและพลังชีวิตที่ลงลงให้กลับมาเท่าเดิม
   ยาเพียงฟ้า  ปริมาณฟื้นฟูพลังชีวิตพลังปราณเพิ่ม  2 เท่า นาน 10 นาที
   ยาคุ้มชีวิต  ปริมาณฟื้นฟูพลังชีวิตพลังปราณเพิ่ม 1.5 เท่า นาน 10 นาที
   ยาเทพร้อยปี  ตัวยาพิเศษที่ช่วยรักษาอาการทั้งหมดของร่างกาย
   ยาวารีหยก  น้ำวิเศษจากป่าแดนใต้ ฟื้นฟูพลังปราณและพลังชีวิต 80%
   ยาพิษเด็ดวิญญาณ  กระจายพิษสู่ร่างเป้าหมายทำให้พลังชีวิตลดลง 10%
   ยาสิ้นฤทธิ์ ทําให้ไม่สามารถใช้ วิทยายุทธ์ได้นาน 12 วินาที
   ยาร้อยสิ้น ทําให้พลังชีวิตลดลง100 ทุกๆ 3วินาที
   ยาสลายชีวิต ทําให้พลังชีวิตลดลง150 ทุกๆ 3วินาที ต่อเนื่องนาน 30วินาที
   ยาจอมอสูร ฟื้นฟูลดลง 20% นาน 30วินาที
(ผลของยารักษาบาดเจ็บ, ยาโสมเซียน ออกฤทธิ์80% เมื่อใช้งาน)

ทีมงานโยวกัง
ประกาศวันที่ 07 พฤษภาคม 2562
ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือชดเชยใดๆ